m2l

Zavedením systému sa preukázateľne zvýši efektivita a znížia náklady na prepravu a vyrobený kus

Transportný logistický systém

Riadenie výrobného procesu so vždy dostupnými komponentami spolu s nízkymi skladmi je zložitá úloha vyžadujúca kvalitne navrhnuté a implementované procesy. Na zabezpečenie vysokej úrovne zákazníckych služieb, musí byť celý dodávateľský reťazec sledovaný a riadený.

Transportný logistický systém umožňuje spracovať požiadavky na objednávky komponentov, navrhnúť optimálnu prepravu, zabezpečiť objednávky a manažovať vykládku prichádzajúcich áut na príjme materiálu. Na strane expedície system podporuje efektívne plánovanie zaskladnenia tovaru, ich prípravy na nakladacie zóny podľa plánu prepravy a kontrolu tovaru pripraveného na expedíciu. Celý proces prípravy, nakládky a vývozu  je riadený prostredníctvom vizuálneho manažmentu.

Ak sa zaoberáte transportom a logistikou, systém TLS je určený priamo Vám!

Ovládanie semafórov dispečerom prostredníctvom riadiaceho modulu systému

Ovládanie semafórov dispečerom prostredníctvom riadiaceho modulu systému

 

Čo Transportný logistický systém umožňuje?

 

 • spracovať požiadavky na objednávky komponentov
 • vizualizácie trás na mapách pre podporu optimalizácie dopráv na efektívne vyťaženie kamiónov
 • plánovanie dopravy do definovaných časových okien
 • denný harmonogram príjmu materiálu a expedície tovaru
 • zabezpečiť objednávky a manažovať vykládku prichádzajúcich áut na príjme materiálu
 • na strane expedície podporuje prípravy na nakladacie zóny podľa plánu prepravy a kontrolu tovaru pripraveného na expedíciu
 • bezpečný prístup externých spoločností do systému (prepravcovia, dodávatelia)
 • analýzy presnosti dopravcov
 • plánované vs. reálne časy dopravy vizualizácia procesov na príjme a expedícii, kde sú využívané technológie rozšírenej reality (Augmented reality)
 • využitie mobilných zariadení (skenery, terminály) na kontrolu dodávaného materiálu alebo expedovaného tovaru a prípravu dodacích listov
Týždenný harmonogram príjmu materiálu

Týždenný harmonogram príjmu materiálu

Čo získate zavedením Transportného logistického systému?

 

 • zníženie transportných nákladov (okolo 20% na rok)
 • zvýšenie pracovnej výkonnosti zlepšením výmeny potrebných informácií medzi pracovníkmi
 • zníženie neplánovaných zastavení výroby z dôvodu logistiky
 • zníženie stavu nutných skladových zásob (ročný pokles o 6%)
 • jednoduché sledovanie plnenia a neplnenia dodávok na čas (orientácia na zákazníka)
 • stabilizáciu a štandardizáciu procesov
 • odstránenie skrytých nákladov a ich výrazné zníženie na minimum

Transportný logistický systém sme úspešne implementovali aj vo WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o.

M2Ms-PL-TLS-print.pdf

DHL
Whirlpool
Johnson Controls
Slovwood
Trim Leader
Embraco