misky

Plánovanie výroby ušité na mieru umožní nastaviť inteligentné výrobné procesy

Plánovanie Výroby

Systém na plánovanie výroby, ľudských zdrojov a kapacít výrobných zariadení. Obsahuje evidenciu používaných strojov, dochádzku zamestnancov a zoznam operácií, ktoré sa na strojoch vykonávajú.

Prostredníctvom systému je možné namodelovať výrobnú halu spolu s usporiadaním výrobných zariadení a jednotlivých pracovných pozícií. Plánovanie prebieha presným definovaním operácií, ktoré je potrebné na daných výrobných zariadeniach vykonať. Na základe dostupných ľudských zdrojov systém navrhne optimálny výrobný plán pre danú zmenu.

Počty reálne vyrobených výrobkov sú porovnávané s plánom a v reálnom čase zobrazované na jednotlivých pracoviskách.

Systém umožňuje tvorbu výstupných zostáv, export údajov a rôzne formy štatistík podľa požiadaviek zákazníka. Napríklad poskytuje podklady na mzdové ohodnotenie pracovníkov podľa skutočne vykonanej práce.

 

DHL
Whirlpool
Johnson Controls
Slovwood
Trim Leader
Embraco