palce

Nasadením informačných panelov do prevádzky zlepšujete informovanosť a motiváciu zamestnancov

Multimediálne informačné panely

Potrebujete sa podeliť o informácie s celou firmou? Predstavujeme Vám multimediálne informačné panely. Tie totiž umožňujú zobrazovanie multimediálneho obsahu na obrazovkách v rámci celého podniku. Zobrazovanie obsahu je jednoduché a ľahko prispôsobiteľné. Správanie a obsah stránok môže byť podľa potreby nastavený pre každý panel samostatne.

Navrhnutý pre vizualizáciu informácií rôzneho charakteru:

 

  • výrobné spoločnosti,
  • obchody,
  • lekárne,
  • banky,
  • verejná správa,
  • hotely,
  • reštaurácie,
  • dopravné podniky
  • a mnohé iné.
Jednoducho všade tam, kde to potrebujete.

 

M2Ms PL info panely 8

Štruktúra systému Multimediálne informačné panely

Čo umožňujú multimediálne informačné panely?

 

• vizualizovať multimediálne informácie v nastavenom čase, t.j. každej
zobrazovanej stránke je možné individuálne nastaviť čas a dátum zobrazenia
• pracovať s viacerými informačnými panelmi, ktoré nevyžadujú špeciálnu konfiguráciu a umožňujú prezentovať ľubovoľný obsah v požadovaných časových intervaloch
• plne prispôsobiť funkcionalitu a vzhľad individuálnym požiadavkám
• vykonávať zmeny z ľubovoľného počítača
• správa zobrazovaných informácií z jedného miesta umožňuje použitie systému
v rámci podnikového intranetu nezávisle od lokality prezentácie
• administračné rozhranie umožňujúce intuitívnym spôsobom meniť a upravovať
všetky prvky stránok informačných panelov
• zmena obsahu alebo parametra komponentu sa prejaví takmer okamžite
na všetkých stránkach informačných panelov, na ktorých je daný komponent použitý

M2Ms PL info panely 9

Úvodná obrazovka systému

Čo získate zavedením multimediálnych informačných panelov?

 

• možnosť zobraziť akékoľvek informácie vo zvolenom čase
• prezentovanie spoločnosti
• komunikácia so zamestnancami, so zákazníkom
• príjemné používateľské prostredie ovládané systémom drag and drop, plne prispôsobené požiadavkám a potrebám používateľov
• náhľad na obsah zobrazovaných stránok v čase prostredníctvom funkčného rozhrania so zobrazením časovej osi
• centralizovanú správu zobrazovaných informácií a zálohovanie celého systému na jednom mieste
• jednoduché nasadenie panelov v nových priestoroch s centrálnym riadením obsahu

M2Ms PL info panely 10

WYSIWYG editor stránok

multimedialne_informacne_panely.pdf

DHL
Whirlpool
Johnson Controls
Slovwood
Trim Leader
Embraco