M2L manipulácia podľa svetla

Presné riadenie a kontrola prípravy dielov pre výrobnú linku zabezpečí dodržiavanie výrobného taktu

M2L - manipulácia podľa svetla

Byť dobrý partner, znamená dodávať na čas, v potrebnej kvantite a vo vyhovujúcej kvalite. Práve preto vznikla technológia Manipulate to Light (M2L) podporujúca vychystávanie dielov podľa predpisu - manipulácia podľa svetla.

Obmezdený trh práce Vás už nemusí viac trápiť. Jednoduché a rýchle zaškolenie nových operátorov Vám umožní doplniť potrebný počet pracovníkov a udržať kvalitu práce na požadovanej úrovni. Kontrola práce operátorov a sledovanie stavu skladových zásob v reálnom čase Vám dokáže ušetriť vysoké náklady spojené s reklamáciami od zákazníkov a  minimalizovať rozdiely inventúry.

Veľkou výhodou systému M2L je jeho adaptabilita na regály rôznych typov a veľkostí ,čo pri konkurenčných systémoch býva problémom. Jeho inštalácia je jednoduchá a rýchla. M2L môže byť dodaný spolu so skladovým systémom. V prípade potreby je napojiteľný aj na existujúci skladový systém.

Systém M2L je vhodný pre: 

 

 • Sledovanie manipulácie s tovarom v skladoch a supermarketoch.
 • Rýchle vychystávanie objednávok, pomocou navigácie svetlom.
 • Riadenie zásobovania komponentov pri výrobných linkách.
 • Riadenie zásobovania skladu, alebo supermarketu. 

Táto špeciálne vyvinutá technológia umožňuje: 

 

 • Navigovanie pracovníkov na skladové pozície za pomoci svetla.

Pracovník je prostredníctvom svetiel  LED presne navigovaný na miesto, kde je potrebné urobiť pracovný úkon (napr. výber dielu/ tovaru zo skladu).  

Navigovanie pracovníka pomocou LED svetiel

Navigovanie pracovníka pomocou LED svetiel 

 • Sledovanie manipulácie s materiálom v sklade.

Systém za pomoci senzorov sleduje vkladanie dielov/tovaru na správnu pozíciu (označenú svetlom) v sklade pri dopĺňaní dielov. 

Sledovanie vkladanie dielov/tovaru za pomoci senzorov

Sledovanie vkladanie dielov/tovaru za pomoci senzorov

Systém kontroluje výber dielov/ tovaru z pozície podľa výrobného protokolu resp. zákazníckej objednávky detekovaním cudzieho predmetu (ruky) v danej pozícii. 


Kontrola výberu dielov/tovaru z pozície

Kontrola výberu dielov/tovaru z pozície

Riadenie skladu

 

Stav zásob (hodnota skladu) je vyhodnocovaný v reálnom čase a systém generuje upozornenia o potrebe doplnenia zásob v prípade, že sa v určitej skladovej pozícii nachádza už iba kritické množstvo dielov/tovaru. Pre každú pozíciu je možné nastaviť vlastnú hodnotu pre kritické množstvo zásob.

Systém vie zabezpečiť generovanie objednávok pre sústavné dopĺňanie zásob skladu na požadovanú úroveň na základe histórie spotreby tovaru. Rýchle zmeny v konfigurácii skladových pozícií umožňujú jednoduché prispôsobenie pracoviska podľa aktuálnych potrieb.

Systém umožňuje sofistikovane nastaviť podmienky pre substitúcie dielov uložených v sklade (supermarkete).

Čo získate zavedením M2L?

 

 • Budete „LEAN“, lebo systém signalizuje (ANDON), meria a vyhodnocuje straty spôsobené nekvalitou, neefektivitou a chybovosťou.
 • Výrazne znížite čas potrebný na zaškolenie nových operátorov, ako aj požiadavky na ich kvalifikáciu.
 • Výrazne zvýšite produktivitu práce operátorov v sklade.
 • Výrazne znížite možnosť vzniku chyby sledovaním pracovného procesu (POKA-YOKE).
 • Znížite stav svojich skladových zásob.
 • Zvýšite spokojnosť svojich zákazníkov.
 • Zvýšite svoju flexibilitu dodávať v správny čas.
 • Budete môcť sledovať výkonnosť zamestnancov a kvalitu ich práce – už žiadne výhovorky...
 • Automatické generovanie objednávok na základe stavu zásob.
 • Online spracovanie objednávok od vašich zákazníkov.
 • Online inventúru.
 • Sledovanie dĺžky uskladnenia zásob a hodnotu skladových zásob.
 • Mapu najčastejších výberov na úpravu ergonómie a zníženie fyzického zaťaženia operátorov.

Technológiu M2L sme úspešne implementovali aj pre DHL Exel Slovakia, s.r.o. 

 M2L.pdf

 

DHL
Whirlpool
Johnson Controls
Slovwood
Trim Leader
Embraco