vcely

Zavedením OEE manažmentu sme identifikovali kritické procesy a zabezpečili zvýšenie prevádzkového zisku

Procesy

Na základe dostupnosti operátorov a ich vedomostnej matice zákazníkovi počítame optimálne zloženie výrobnej bunky. Prispôsobením logického rozmiestnenia strojov na základe objednávok sa zabezpečuje maximálne možná kapacita výroby .

 • Operatívne riadenie výroby

  • Riadenie výrobných dávok podľa dostupnej kapacity operátorov
  • Aktualizácie operatívneho plánu podľa skutočných výkonov
  • Vyhodnocovanie plánovaného a skutočného výkonu výroby
  • Kvantifikácia výroby
  • Vyhodnocovanie efektivity operátorov
 • Manažment odpadu a nepodarkov

  • Evidencia zásobníkov pre odpad a nepodarky
  • Evidencia výrobnej dávky, stroja
  • Meranie hmotnosti odpadu a počtu nepodarkov pre každý zásobník
  • Prepojenia na elektronické váhy
  • Sledovanie procesu váženia IP kamerou
 • OEE riadenie celkovej efektivity

  • monitorovanie efektivity zariadení v reálnom čase
  • automatizované zaznamenávanie údajov
  • identifikácia kritických výrobných procesov
  • reporty strojov
  • štatistické vyhodnocovanie zmenových úkonov, prestojov, dostupností
DHL
Whirlpool
Johnson Controls
Slovwood
Trim Leader
Embraco