skala

Každý z nás je jedinečný. Naše systémy umožňujú nájsť v ľuďoch to najlepšie

Ľudia

Sledovaním a vyhodnocovaním kvality a výkonu operátorov sme dali zákazníkovi nástroj na ich objektívne ohodnocovanie. Monitorovaním a evidenciou pracovných úkonov sa vytvára možnosť eliminácie chorôb z povolania monotónnym opotrebením organizmu.

 • Efektivita a produktivita

  • Evidencia pracovísk operátorov
  • Sledovanie celkovej produktivity operátorov na jednotlivých pracoviskách
  • Prehľad chybovosti 
  • Porovnávanie reálnej výroby s plánom
  • Ohodnocovanie na základe výkonu
DHL
Whirlpool
Johnson Controls
Slovwood
Trim Leader
Embraco