80 kopie

Znížením prestojov kamiónov znižujeme spotrebu paliva a šetríme životné prostredie

Riadený sklad

Zavedením WMS sme zákazníkovi sprehľadnili prácu na príme, v sklade a pri výdaji materiálu vo viacerých skladových halách. Podľa špecifickej požiadavky sme prepojili výrobu so skladom a zautomatizovali výdaj zo skladu na základe vyrobených paketov a tým ušetrili pracovnú silu. Zákazník má kompletný prehľad o stave skladových zásob, umiestnení materiálu a o cene skladu. Využitím RFID technológie, čiarových kódov a možnosťou tlače vlastných štítkov sa predchádza možným chybám, prepojenie na centrálny ERP je samozrejmosťou.

 • Skladovanie/supermarket

  • Evidencia dodávateľov, prepravcov, odberateľov
  • Evidencia štandardizovaných balení
  • Manažment skladu – skladové zóny, regálové rady, pozície, skladové karty
  • Manažment dodávok a expedícií
  • Komunikačné rozhrania na Wifi zariadenia
  • Spracovanie štandardizovaných štítkov s prefixom
  • Tlač vlastných štítkov
  • Využitie Wifi skenerov
  • Prepojenie na centrálny ERP (SAP, Navision...)
 • Výkonnosť

  • Aktuálne informácie o skladových zásobách so znalosťou umiestnenia komponentov
  • Včasné informovanie o nízkom stave kritických komponentov 
  • RFID technológia a čiarové kódy pre rýchlu manipuláciu s údajmi
DHL
Whirlpool
Johnson Controls
Slovwood
Trim Leader
Embraco