scm receiving

Optimalizáciou toku materiálov sme umožnili zníženie skladových zásob

Príjem materiálu

Využitím rozšírenej reality vizualizujeme procesy na pracovisku a znižujeme možnosti pracovných úrazov. Spracovávaním štatistických údajov vytvárame podklady na tímové porady, hodnotenie pracovníkov, sledujeme KPI. Hodnotením dopravcov zefektívňujeme dopravné náklady a optimalizujeme skladové zásoby.

 • Príjem

  • Riadenie a sledovanie priebehu procesov
  • Evidencia údajov: príjazd na rampu, začiatok a koniec vykládky tovaru/nakládky vratných obalov, začiatok a koniec naskladnenia
  • Zobrazovanie aktuálnej situácie na príjme prostredníctvom interaktívneho videa a rozšírenej reality
  • Informačné panely a svetelná signalizácia na automatizáciu a podporu riadenia
 • Výrobné šarže

  • Evidencia šarže dodávok 
  • Využívanie systémov FIFO, LIFO
  • Sledovanie šarže vo výrobnom procese
 • Výkonnosť

  • Presné riadenie procesu podľa plánu
  • Porovnávanie a vyhodnocovanie efektivity pracovných zmien
  • Kontrola a vyhodnocovanie presnosti dopravcov
DHL
Whirlpool
Johnson Controls
Slovwood
Trim Leader
Embraco