extra 1

Náklady na zavedenie transportného logistického systému na prijme materiálu sa vrátili počas prvého roka od zavedenia systému

Plánovanie

Zavedením systému inbound sme u zákazníka odstránili čakacie doby kamiónov a odblokovali vstup do podniku. Vizualizáciou potrebných informácií sme minimalizovali ústnu komunikáciu a zefektívnili prácu operátorov o 55%. Vytvárame prehľady plánovaných časových okien, kde využívame portál B2B.

 • Manažment výrobných dávok

  • Plánovanie dávok, typu a počtu komponentov
  • Rozdelenie plánovaných dávok na jednotlivé pracoviská
  • Nastavenie priority v plánovaní výroby
 • Plánovanie výroby

  • Plánovanie výroby podľa objednávok a výrobnej kapacity
  • Plánovanie nesériových objednávok v sériovom procese
 • Plánovanie materiálu

  • Objednávanie komponentov u dodávateľov
  • Potvrdzovanie dodávok komponentov dodávateľmi
  • Katalóg balení
 • Inventúry

  • Plánovanie a organizácia inventúry v sklade
  • Definovanie rôznych skupín komponentov a frekvencií ich kontroly
  • Využívanie čiarových kódov a RFID technológie
 • Obalové hospodárstvo

  • Manažment vratných obalov
 • Plánovanie prepráv

  • Plánovanie prepráv do časových okien
  • Riadenie kapacity príjmu a výdaja materiálu
  • Harmonogram prepráv s možnosťou operatívneho riadenia
  • Matica prepravných nákladov
  • Prepravné reštrikcie
 • Efektivita prepráv

  • Grafická optimalizácia trás a vyťaženia kamiónov
  • Evidencia miest nakládky a vykládky
  • Archivácia prepráv so spätnou kontrolou trasy
DHL
Whirlpool
Johnson Controls
Slovwood
Trim Leader
Embraco