misky 2

Znížením nárokov na kvalifikáciu pracovníkov otvárame nové príležitosti na pracovnom trhu

Narábanie s materiálom

Pre zákazníka v automobilovom priemysle sme vyvinuli špecifický systém podporujúci narábanie s materiálom. Špeciálne vyvinutý modul M2L® kombinuje systémy put by light a pick to light do synergického efektu, ktorý uľahčuje prácu, zvyšuje efektivitu a znižuje ľudskú chybovosť. Systém znižuje nároky na kvalifikáciu pracovníkov a odstraňuje potrebu dodatočnej kontroly práce.  

 • Navádzanie

  • Navigácia vozíčkara na vloženie dielov
  • Detekcia vloženia palety na správnu pozíciu
  • Navigácia operátora na výber dielov
  • Detekcia výberu dielov
 • Ťahové a tlakové riadenie

  • Transportný kanban
  • Výrobný kanban
 • Výkonnosť

  • Online prístup k informáciám
  • Sledovanie výkonnosti zamestnancov
  • Optimalizácia rozmiestnení na základe štatistických údajov
  • Predikcia chýbajúcich alebo neexistujúcich dielov v budúcnosti
  • Elektronická evidencia chýb operátorov
  • Automatické generovanie objednávok
DHL
Whirlpool
Johnson Controls
Slovwood
Trim Leader
Embraco