pastelky2

Zobrazovaním a vizualizáciou dôležitých informácií umožňujete operátorom pružne reagovať

Vizuálne riadenie

Multimediálne informačné panely ponúkajú nekompromisné riešenie, ktoré sa prispôsobuje v plnej miere Vaším požiadavkám a potrebám. Nástroj je primárne určený na podnikovú prezentáciu a vizualizáciu výstupov vnútropodnikových procesov napríklad vo forme reportov a prehľadov. Naši zákazníci vždy nájdu kreatívny spôsob, ako využiť tento flexibilný nástroj a jeho komponenty pri riešení požiadaviek na prezentáciu multimediálneho  obsahu a vizualizáciu dát, ktorý prekvapí aj nás. S naším riešením vyriešite všetky svoje požiadavky na vizualizáciu ľahko a rýchlo.

 • Signalizácia

  • Svetelná signalizácia prijem materiálu
  • Alarmy pri kritických množstvách zásobovania výroby
  • Signalizácia neprocesných úkonov
  • Andon systém využitím informačných panelov pre celý dodávateľský reťazec 
 • Multimediálne informačné panely

  • Intuitívne užívateľské rozhranie

  • Rýchle nasadenie do prevádzky

  • Riadenie neobmedzeného počtu panelov z jedného miesta

  • Princíp verného prenosu vizuálnej informácie
  • Zobrazovanie všetkých dostupných formátov vrátane HD videa
  • Prezentácia dát vo forme tabuliek, formulárov a dynamických grafov
  • Prepojiteľnosť na informačné systémy a externé zdroje dát

  • Informácie pre zamestnancov vo výrobe
  • Prezentácia spoločnosti vo vstupných priestoroch
 • Výstupné zostavy

  • Tabuľky, formuláre a dynamické grafy podľa definícií zákazníka
  • Základné reporty
  • Pokročilé reporty a analýzy údajov
  • Časové a cenové prehľady
  • Vyhodnocovanie efektivity využitia zdrojov
DHL
Whirlpool
Johnson Controls
Slovwood
Trim Leader
Embraco