zelovoc

Vždy máte aktuálne informácie pre najefektívnejšiu voľbu optimalizácie nákladov

Obstarávanie

Vytvorením zoznamu zmluvných dopravcov umožňujeme dispečerom priamo v systéme spúšťať dražbu dopráv pre jednotlivé zákazky. Dopravcovia sú hodnotený podľa definovaných kritérií, na základe čoho sú pre nich stupňovito sprístupňované informácie. Dopravcovia sa podľa svojho aktuálneho plánovania a rozmiestnenia dopráv môžu presadiť zvýhodnenou cenou..

  • Nákup

    • Manažment objednávok
    • Využitie EDI komunikácie
  • Manažment dodávateľov

    • Hodnotenie dodávateľov
    • Nastavovanie kontraktov
DHL
Whirlpool
Johnson Controls
Slovwood
Trim Leader
Embraco