fashion men vintage colorful

Naše systémy Vám dávajú základ pre správne rozhodnutia a umožňujú optimálne využitie času a kapacít

Priemyselné inžinierstvo

Zavedením systému na podporu Kanban systému sme dosiahli udržateľnosť metódy v praxi. Zjednodušilo sa zásobovanie výrobnej linky a zmenšili sa zásoby vo výrobe. Dodávatelia nášho zákazníka efektívnejšie riadia svoju výrobu, čím sa znížili skladové zásoby komponentov a náklady na nekvalitu. Zároveň sa zlepšil obeh vratných obalov a zvýšila sa celková efektivita dodávateľsko odberateľských vzťahov.

 • Navrhovanie procesov

  • Vytváranie layoutového modelu
  • Vytváranie fyzického a logického layoutu
  • Editácia operácií a strojov
  • Mapovanie výrobných dispozícií
  • Spájanie layoutov pre identické logistické operácie
 • Navrhovanie materiálového toku

  • Čítanie čiarových kódov/RFID
  • Sledovanie výrobných šarží
  • Sledovanie toku materiálu
  • Transportný Kanban
  • Výrobný Kanban
  • Konfigurácia supermarketu pre vyberanie dielov
 • Sklad / supermarket

  • Štruktúra skladu Sklad -> Lokácia -> Pozícia (bunka) -> Skladová karta
  • Príjem dodávky, vytvorenie zoznamu dodaných balení, porovnávanie s (elektronickým) dodacím listom
  • Využitie komunikácie cez wifi ručný skener
  • Navrhovanie vhodných skladových pozícií
  • Príjem a editácia dát pre picking z nadradeného systému
  • Vytváranie vlastných picking listov, expedičných listov, expedície balení so zohľadnením systému FIFO, LIFO
 • Navrhovanie balení

  • Katalóg balení
  • Zjednocovanie balení
  • Podpora procesov vývoja balení od návrhu až po ich uvoľnenie
  • Porovnávanie modelov balení z hľadiska transportu, dovozu a manipulácie od príjmu až po dodávku k výrobnej linke
  • Vyhodnocovanie nákladovej matice podľa všetkých krokov manipulácie
DHL
Whirlpool
Johnson Controls
Slovwood
Trim Leader
Embraco