hr

Na základe znalosti schopností operátorov viete optimálne riadiť výrobný proces

Ľudské zdroje

Kombináciou informácií o schopnostiach operátorov s prepojením na dochádzkový systém vytvárame optimálne zloženie výrobných buniek pre výrobu podľa objednávok. Schopnosti operátorov sú vytvárané na základe tréningov a kvality produkovaných komponentov, ktoré sú potvrdzované tímovými vedúcimi. Používanie tabule s fixou bolo úplne eliminované a tímový vedúci sa viac sústreďujú na kontrolu operátorov.

  • Dochádzkový systém

    • Modul dochádzka
    • Rozhranie na dochádzkový systém
  • Výkonnosť

    • Definovanie produktivity pre jednotlivé bunky v danej zmene 
    • Priraďovanie nevýrobných operátorov podľa produktivity 
DHL
Whirlpool
Johnson Controls
Slovwood
Trim Leader
Embraco