PIEx WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o.

 

Whirlpool Slovakia, s.r.o.

 

 • Miesto: Poprad od roku 1992
 • Funkcia: výroba práčok (plnenie zhora a zboku)
 • Kapacita: 2,4 miliónov kusov ročne (11 000 kusov denne) v roku 2016 (1,6 milióna kusov v roku 2010)
 • Počet zamestnancov: 1400
 • Je členom Whirlpool Corporation, ktorý je v súčasnosti najväčším výrobcom domácich spotrebičov na svete

Whirlpool Slovakia

 

Pozadie

 

Whirpool linka

Plánovaný rast produkcie na súčasnú úroveň si vyžadoval zavedenie efektívnych procesov na príjme materiálu, ako aj v celom dodávateľskom reťazci.

Zvládnutím tohoto kroku sa pozornosť firmy sústredila na hľadanie informačného systému, keďže ďalšie zlepšovanie bez podporného systému nebolo možné.

Najdôležitejšie vlastnosti požadovaného systému:

 

 • Spracovanie údajov bez použitia excelovských súborov.
 • Možnosť validácie a kontroly spracovných dát.
 • Efektívne zdieľanie informácii medzi operátormi v procese príjmu materiálu.
 • Jednoduché a rýchle prehľady informácií potrebných pre rozhodovanie.
 • Komplexný prehľad procesov na príjme materiálu v reálnom čase.

Whirpool_linka1

 

Požiadavky

 

Spokojnosť spoločnosti Whirlpool Slovakia s úrovňou našich služieb a kvalitou produktov vyústila koncom roka 2010 zadaním vývoja systému na podporu plánovania, vizualizácie procesov a celkového zefektívnenia príjmu materiálu.

Plánovanie nákladok a výkladok
Plánovanie nakládok a vykládok v časových oknách

Požiadavky na informačný systém PIEx:

 

 • Podpora efektívnych procesov zavedených vo Whirlpool Slovakia.
 • Vizuálne riadenie zamestnancov na príjme materiálu pomocou vizualizácie procesov
 • Nahradenie všetkých existujúcich excelov pri zachovaní funkcionality prepočítavania údajov
 • Jednoduchý a rýchly reporting informácií potrebných pre tvorbu rozhodnutí.
 • Moderný design a jednoduché používateľské rozhranie.

 

Riešenie

 

Využitím našej platformy (M2M Platform) sme dokázali:

 

 • Prvú verziu systému odovzdať do užívania 3 mesiace po objednaní.
 • Poskytnúť funkcionalitu automatického prepočítavania údajov po zmene.
 • Poskytnúť pokročilú prezentáciu historických údajov reportami resp. grafmi, ako aj možnosť plánovania a modelovania budúcnosti.

Nakladacia plocha Whirpool

Rozsirena Realita Whirpool

Využitím rozšírenej reality (augmented reality), informačných panelov a semaforov sme dokázali:

 

 • Vytvoriť priamo v hale systém vizuálneho manažmentu, ktorý umožňuje každému aktérovi procesu vedieť čo sa deje bez potreby komunikácie s inou osobou.
 • Designovať hlavnú obrazovku systému, pomocou ktorej sa celý proces riadi ako systém rozšírenej reality. Tato koncepcia veľmi zjednodušuje prácu so systémom a umožňuje rýchle a efektívne riadenie.

 

Výsledky

 

 • Reálná úspora od roku 2011 - návratnosť nákladov na riešenie bola menšia ako jeden rok.
 • Ušetrenie jednej pracovnej zmeny na príjme materiálu.
 • Zvýšenie efektivity procesov na príjme tovaru alebo materiálu, ich stabilizácia a štandardizácia.
 • Jednoduché sledovanie efektivity dopravy, plnenia a neplnenia dodávok na čas.
 • Zníženie nákladov na transport, neplánovaných zastavení produkcie z dôvodu logistických chýb a redukcia hodnoty skladových zásob.
 • Zlepšenia vzťahov s dopravnými spoločnosťami.
 • Odstránenie skrytých nákladov v procesoch. (komunikácia, plánovanie).
 • Optimalizácia plánovania transportov, nakládky a vykládky materiálu.

Zasoby
Cost Per Unit (CPU) and Stock value

 

Záver

 

Kooperácia

Po úspešnom zavedení systému PIEx sme v ďalšom období období rozširovali systém o ďalšiu funkcionalitu:

 

 • Transportný a výrobný Kanban
 • Katalóg balení
 • Pokročilé reporty a analýzy údajov
 • Inventúra
 • Prepojenie s centrálnym ERP SAP HANA

Okrem spolupráce na systéme PIEx sme implementvali vo firme Whirlpool v Poprade náš produkt OEE (Overall equipment effectiveness), slúžiaci na meranie efektívnosti využívania zariadení.

Naša spolupráca ani zďaleka nekončí do budúcna plánujeme okrem rozšírenia existujúcich systémov PIEx (napr. o Waste & Scrap management) implementovať aj technológiu M2L (Manipulate to light) ktorá bude vizuálne navigovať operátorov pri manipulácii s komponentami.

 

More about product Transport logistics system

DHL
Whirlpool
Johnson Controls
Slovwood
Trim Leader
Embraco