Warehouse Management systém CELO invest, s.r.o.

Systém riadeného skladu českej spoločnosti CELO invest s.r.o., bol navrhnutý s ohľadom na spôsob skladovania na viacerých lokalitách a výrobného portfólia spoločnosti. Systém umožňuje vytváranie nových skladových lokácií a manažovanie dodávok a expedícií tovaru. Manažment každého skladu obsahuje skladové zóny, regálové rady, pozície, skladové karty, kde na každú kartu (pozíciu) je umožnené skladovanie viacerých komponentov.

Systém obsahuje evidencie prepravcov, dodávateľov, výrobných komponentov, vyrobených paketov a odberateľov. Umožňuje spracovanie štandardizovaných štítkov s prefixom a tlač vlastných štítkov. Pripravené sú evidencie štandardizovaných a vratných balení, využitie Wifi skenerov pomocou komunikačného rozhrania na Wifi zariadenia.

Skladované komponenty sú montované do paketov, ktoré vytvárajú moduly pre ďalšie použitie. Pre potreby odpisovania skladových zásob a spotrebného materiálu je vytvorená funkcia na editovanie paketov v stromovej štruktúre - bill of material (BOM). Na základe naskladnenia vyrobených paketov z komponentov, prípadne podpaketov, je automaticky upravená skladová zásoba komponentov a výrobného materiálu. Takto je umožnené jednoduché sledovanie skladových zásob a objednávanie potrebného tovaru.

Viac o produkte Systém riadeného skladu

DHL
Whirlpool
Johnson Controls
Slovwood
Trim Leader
Embraco