Sewman BOMe Trim Leader, a.s.

Nástroj na plánovanie výroby poťahov do áut a evidenciu práce operátorov pre spoločnosť Trim Leader, a.s.. Eviduje používané stroje, reálnu dochádzku operátorov a zoznam operácií s definovanými časovkami, ktoré sa na strojoch vykonávajú.

Systém umožňuje vytváranie pôdorysu haly spolu s bunkami a jednotlivými pracovnými pozíciami, pre ktoré sa výrobný proces plánuje. Plánovanie prebieha presným definovaním operácií, ktoré je potrebné na daných strojoch vykonať a na základe dochádzky systém určí, koľko výrobkov daného typu je možné za zmenu ušiť. Počet reálne odšitých kusov je evidovaný a zobrazený pre porovnanie s plánom.

Systém umožňuje tvorbu výstupných zostáv, export údajov a rôzne formy štatistík podľa požiadaviek zákazníka. Napríklad poskytuje podklady na mzdové ohodnotenie pracovníkov podľa skutočne vykonanej práce.

Viac o produkte Plánovanie výroby

DHL
Whirlpool
Johnson Controls
Slovwood
Trim Leader
Embraco