OEE tm WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o.

Pre spoločnosť Whirlpool Slovakia sme implementovali systém OEE na výrobných linkách, ktoré zo zvitkov vyrábajú  plechové komponenty pračiek. Systém je priamo napojený na výrobnú linku a operátori zadávajú potrebné informácie pomocou dotykovej obrazovky terminálu. 

Na sledovanie a vyhodnocovanie OEE (Overall Equipment Effectiveness) porovnávame dostupný čas vs. čistý pracovný čas, normu výroby vs. reálny výkon zamestnanca, kvalitu a počet vyrobených kusov vs. počet nepodarkov, presnú evidenciu práce každého operátora a objektívne ohodnotenie vykonanej práce, evidenciu prestojov.

Zozbierané štatistiky sú prezentované vo forme tabuliek a grafov s možnosťou exportu vo formáte xls. 

Systém využíva prepojenie na náš ďalší produkt Informačné panely, ktorého výstupy sú prostredníctvom LCD obrazoviek  zobrazované  pri výrobných linkách a vizualizujú porovnanie výrobných plánov s realitou a ďalšie definované grafické a tabuľkové výstupy.

 Viac o produkte OEE tm

DHL
Whirlpool
Johnson Controls
Slovwood
Trim Leader
Embraco