MOBIS Planning Tool Johnson Controls International, spol. s r.o.

Nástroj na plánovanie nesériovej výroby v procese sériovej výroby MPT umožňuje efektívne plánovanie výroby náhradných dielov. Automatickou alebo manuálnou kumuláciou viacerých objednávok rovnakého materiálu do výroby v jeden deň je optimalizovaná výrobná dávka, aby bol proces sériovej výroby kontinuálny a zmeny v zásobovaní výrobnej linky čo najmenšie.

Systém podporuje Just-In-time stratégie výroby a je integrovaný do existujúceho IT prostredia. Ponúka plánovací kalendár, prehľady a evidenciu objednávok, taktiež odpisov z výroby.

DHL
Whirlpool
Johnson Controls
Slovwood
Trim Leader
Embraco