StarGate M2L DHL Exel Slovakia, s.r.o.

M2L systém pre doplnenie/výber dielov zo supermarketu slúži spoločnosti DHL Exel Slovakia, s.r.o., ktorá zabezpečuje internú logistiku pre rôzne výrobné podniky. Cieľom projektu StarGate je zabezpečenie nulovej chybovosti pri vychystávaní dielov pre výrobnú linku.  Vyvinutý systém M2L chránený úžitkovým vzorom PUV50145-2014 ako základ konceptu tvorí samostatné riešenie na zabezpečenie kvality vychystávania dielov a je pripravený na ďalšie rozšírenia. 

Systém umožňuje optimalizáciu práce a kontrolu pri vyberaní a vkladaní dielov na presné pozície. Sekundárnym efektom implementácie je zavedenie bezpapierového pracoviska. Svojim princípom fungovania systém zjednodušuje proces zaškolenia nových pracovníkov a rozširuje možnosti využitia ponuky pracovného trhu.

Viac o produkte M2L - manipulácia podľa svetla

DHL
Whirlpool
Johnson Controls
Slovwood
Trim Leader
Embraco