Logistic Support System Johnson Controls International, spol. s r.o.

Logistický systém LSS v spoločnosti Johnson Controls International podporuje príjem materiálu, výdaj vratných obalov a umožňuje vytvárať elektronické dodacie listy. Používa sa ako nadstavba hlavného ERP na kontrolu reálne prijatého množstva a typu materiálu porovnaním s dodacím listom. Operátori využívajú ručné WiFi skenery čiarových kódov pre zadávanie údajov do systému. Eviduje sa materiál, dodávatelia, dodávky, vratné a nevratné balenia.

Systém sleduje a vyhodnocuje efektivitu jednotlivých pracovníkov na príjme materiálu.

Viac o produkte Transportný logistický systém

DHL
Whirlpool
Johnson Controls
Slovwood
Trim Leader
Embraco