Damaged Parts Ordering Johnson Controls International, spol. s r.o.

Nástroj na objednávanie dielov poškodených počas výrobného procesu (Damaged Parts Ordering DPO) zabezpečuje okamžité vychystanie poškodeného, chýbajúceho alebo zameneného dielu priamo od výrobnej linky. Systém beží a podpora stratégie výroby v prostredí Just–In–Time

Nahlasovanie požiadavky do skladu prebieha prostredníctvom dotykovej obrazovky terminálu na výrobnej linke. Cielené vychystanie dielu pracovníkom skladu so sledovaním reakčných časov a informovanie pracoviska repasu (opráv) o vzniknutom probléme prostredníctvom informačného systému  znižuje prestoje a zvyšuje efektivitu procesu. 

Evidencia realizovaných opráv a sledovanie reklamácií poškodených dielov sa využíva na riadenie a kontrolu reklamačného procesu a detekciu potencionálnych rizík vo výrobe.
DHL
Whirlpool
Johnson Controls
Slovwood
Trim Leader
Embraco